02-11-2015 6 Nederlandse online platforms om burgers actief te betrekken

We leven in een wereld van sociale innovatie en activatie. Het oude denken werkt niet meer, ‘het’ moet anders. Veel mensen zijn bereid zich daar voor in te zetten. De initiatiefrijke mensen zetten allerlei bewegingen en organisaties op. Maar ook de minder actieve mensen willen graag hun mening laten horen. De meeste mensen willen, mits ze op een juiste manier worden benaderd, graag meedenken en meebeslissen over issues die hen aangaan.

We zien het overal om ons heen. Congressen verzinnen van alles om naast de topsprekers ook interactieve elementen te bieden op de dag. Diverse Nederlandse gemeentes experimenteren met nieuwe vormen van democratie en burgerparticipatie, denk aan stadsgesprekken, burgertoppen en G1000-bijeenkomsten. In buurten en wijken zien we allerlei online platforms ontstaan waarop ideeën, activiteiten en hulpvragen een plek krijgen. En in steeds meer organisaties worden ideeënwedstrijden gehouden onder medewerkers.

Voor individuen met een idee is het door social media als LinkedIn, Twitter en Facebook heel gemakkelijk geworden om vragen te stellen, gelijkgestemden te vinden en om elkaar verder te helpen. Denk aan het succes van de hashtag #DTV of #durftevragen op Twitter. Ook platforms als Kracht in Nederland en Nederland Kantelt zijn gebaseerd op bottom-up en co-creatie. We wachten niet meer af wat de overheid doet, maar nemen zelf initiatief.

Niet nieuw, wel gemakkelijker

Meedenken en elkaar helpen is natuurlijk niets nieuws. Ideeënbussen bestaan al decennia lang in bedrijven en fabrieken en al eeuwenlang komen groepen gelijkgestemden bijeen om te netwerken en elkaar verder te helpen. En inspraakprocedures zijn vastgelegd in de wetten van onze Nederlandse democratie. Maar in 2015 kan het wel efficiënter…

Het is in Nederland steeds populairder om zelf en samen dingen op te pakken en op te lossen. Gelukkig zijn er steeds meer tools die die processen ondersteunen en het voor iedereen gemakkelijk maken om zijn stem, mening of idee te laten horen.

Participatietools op een rij

Als zelfstandig consultant op het gebied van ideeën en innovatieprocessen, kom ik veel meedenk-tools tegen in de markt. Tools om het publiek op een congres iets te vragen, tools om burgers te laten meedenken over een vraagstuk en platforms om ideeën op te posten en anderen te vinden die je kunnen helpen bij het verder ontwikkelen van het idee. Soms is een tool voortgekomen uit frustratie en idealisme, soms in de markt gezet door een adviesbureau.

Om overzicht te scheppen in de wereld van participatie- en co-creatietools, ben ik op onderzoek gegaan en heb ik een aantal Nederlandse tools bekeken, bevraagd, beschreven en vergeleken. In dit artikel staan de tools die geschikt zijn voor gemeentes om hun burgers meer te betrekken bij het beleid en de leefomgeving. In het artikel ‘6 Nederlandse co-creatietools voor binnen & buiten je organisatie’ staan de tools die zich meer richten op besloten groepen medewerkers binnen organisaties.

Hieronder staat per tool een aantal kenmerken beschreven.

Kies zorgvuldig

Ben je op zoek naar meer betrokkenheid van je burgers? Gebruik dan onderstaand stappenplan.

  1. Bedenk goed waar je een interactief en online tool voor wil inzetten. Gebruik onderstaande beslisboom om een eerste selectie te maken.
  2. Lees de kenmerken van deze tools verderop in dit artikel.
  3. Vraag vervolgens een demo aan om een goed beeld te krijgen van alle mogelijkheden van het systeem.

Platforms

Het draait om de mensen

De tools kunnen goed werken als efficiënt middel bij het verwerken van de ideeën. Het verzinnen van de ideeën en het realiseren ervan, moet nog altijd door mensen gebeuren.

Daarom is het, naast een ondersteunend tool, ook essentieel om de communicatie en de realisatieprocessen goed in te richten. Zorg voor goed verwachtingsmanagement en doe geen beloftes die je niet waar kunt maken. Alleen dan kan een participatietraject slagen. Een goed geleid proces en een goed gekozen tool kan een wereld aan ideeën van burgers opleveren!

De tools op een rij

  1. Argu maakt discussies overzichtelijk
  2. Civocracy, raak betrokken bij onderwerpen in jouw omgeving
  3. Boiler, Stoom je idee klaar voor realisatie
  4. PI, engaging change
  5. BurgerXiBE, samen ideeën realiseren
  6. Mett, slim samenwerken en kennis delen

 

Bron: http://www.frankwatching.com/archive/2015/10/27/6-nederlandse-online-platforms-om-burgers-actief-te-betrekken/

27-10-2015